Pańków, I. (2020). Francis Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Studia Polityczne, 48(2), 303-304. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.14