Jasiewicz, K. (2020). Wspólne dziedzictwo na Wschodzie jako problem polskiej polityki zagranicznej. Studia Polityczne, 48(3), 137-156. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.06