KURYŁOWICZ, M. Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu). Studia Polityczne, v. 49, n. 2, p. 23-40, 22 lis. 2021.