Obrębska, Marta, i Joanna Podgórska-Rykała. 2019. „Kierunki przekształceń Angielskiego Organu Wykonawczego W Gminach Na Tle Polskich doświadczeń Po Reformie Z 2002 Roku”. Studia Polityczne 47 (2), 33-49. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.2.