Bartoszewicz, Artur, i Katarzyna Obłąkowska. 2022. „Ramy Polityki Przeciwpandemicznej W Sektorze Kultury Audytoryjnej – doświadczenia Pierwszego Roku Pandemii COVID-19 W Polsce”. Studia Polityczne 49 (4), 33-61. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.02.