Żakowski, Karol. 2021. „Od przywództwa Transformacyjnego Do Transakcyjnego. Analiza porównawcza Pierwszego I Drugiego Gabinetu Premiera Abe Shinzō W Japonii”. Studia Polityczne 49 (3), 131-48. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.05.