Mazur, Karol. 2019. „Rola I Znaczenie Filozofii Politycznej Libertarianizmu W ogólnej Debacie Nad Prawem Do Posiadania Broni”. Studia Polityczne 47 (2), 75-92. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.4.