Jagłowski, Mieczysław. 2022. „Ku Solidarnemu życiu. Latynoamerykański Ruch Zmiany społecznej Ufundowany Na Idei Solidarnej Ekonomii”. Studia Polityczne 49 (4), 87-106. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.04.