Zawada, Alina. 2021. „Przyczyny Upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego”. Studia Polityczne 49 (3), 41-64. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.02.