Roszkowski, Wojciech. 2021. „Pisma Machabejskie”. Studia Polityczne 49 (3), 179-80. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.10.