Kaczorowski, Paweł. 2022. „Moderne Od Reformacji Do Rewolucji. Polityka Wyzwolenia, podmiotowość Polityczna I porządek życia Zbiorowego Jako specyficzny Problem”. Studia Polityczne 49 (4), 129-58. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.06.