Soja, Paweł. 2019. „ASEAN W Cieniu Relacji chińsko-Khmerskich”. Studia Polityczne 47 (3), 59-84. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.03.