Barut, Arkadiusz. 2019. „Nowy Materializm Jako Ideologia postponowoczesności. Spojrzenie Krytyczne”. Studia Polityczne 47 (3), 85-108. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.04.