Lyubashenko, Igor, i Marta Żerkowska-Balas. 2020. „Jednomandatowe okręgi Wyborcze a jakość Reprezentacji. Przykład Zastosowania jakościowej Analizy porównawczej”. Studia Polityczne 48 (1), 145-70. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.1.07.