Roszkowski, Wojciech, i Ryszard Żelichowski. 2020. „Od Redaktora”. Studia Polityczne 48 (2), 9-18. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.13.