Madajczyk, P. (2021) „Polskie doświadczenia w kształtowaniu po 1989 roku demokratycznej polityki narodowościowej”, Studia Polityczne, 48(4), s. 77-86. doi: 10.35757/STP.2020.48.4.06.