Kopcińska, M. (2019) „Władza podzielona w polskich gminach – charakterystyka zjawiska”, Studia Polityczne, 47(2), s. 11-32. doi: 10.35757/STP.2019.47.2.1.