Obrębska, M. i Podgórska-Rykała, J. (2019) „Kierunki przekształceń angielskiego organu wykonawczego w gminach na tle polskich doświadczeń po reformie z 2002 roku”, Studia Polityczne, 47(2), s. 33-49. doi: 10.35757/STP.2019.47.2.2.