Lipiński, A. (2019) „Banalny antykomunizm i podział postkomunistyczny. Mechanizmy konstruowania pamięci zbiorowej w polskim dyskursie politycznym”, Studia Polityczne, 47(2), s. 51-74. doi: 10.35757/STP.2019.47.2.3.