Mazur, K. (2019) „Rola i znaczenie filozofii politycznej libertarianizmu w ogólnej debacie nad prawem do posiadania broni”, Studia Polityczne, 47(2), s. 75-92. doi: 10.35757/STP.2019.47.2.4.