Baran, A. F. (2019) „Harcerstwo na emigracji wobec końca odwilży października ’56 w krajowym ZHP”, Studia Polityczne, 47(2), s. 93-114. doi: 10.35757/STP.2019.47.2.5.