Zawada, A. (2021) „Przyczyny upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego”, Studia Polityczne, 49(3), s. 41-64. doi: 10.35757/STP.2021.49.3.02.