Bielicki, P. (2021) „Polityka rosyjska wobec Libii w latach 2011–2020. Determinanty i implikacje”, Studia Polityczne, 49(3), s. 81-110. doi: 10.35757/STP.2021.49.3.04.