Roszkowski, W. (2021) „Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności”, Studia Polityczne, 49(3), s. 181-182. doi: 10.35757/STP.2021.49.3.11.