Kaczorowski, P. (2022) „Moderne od reformacji do rewolucji. Polityka wyzwolenia, podmiotowość polityczna i porządek życia zbiorowego jako specyficzny problem”, Studia Polityczne, 49(4), s. 129-158. doi: 10.35757/STP.2021.49.4.06.