Barut, A. (2019) „Nowy materializm jako ideologia postponowoczesności. Spojrzenie krytyczne”, Studia Polityczne, 47(3), s. 85-108. doi: 10.35757/STP.2019.47.3.04.