Komosa, J. (2019) „Historia Ukrainy w najnowszych rosyjskich podręcznikach do historii w świetle rosyjskich rozważań nad narodem”, Studia Polityczne, 47(3), s. 129-150. doi: 10.35757/STP.2019.47.3.06.