Lyubashenko, I. i Żerkowska-Balas, M. (2020) „Jednomandatowe okręgi wyborcze a jakość reprezentacji. Przykład zastosowania jakościowej analizy porównawczej”, Studia Polityczne, 48(1), s. 145-170. doi: 10.35757/STP.2020.48.1.07.