Roszkowski, W. i Żelichowski, R. (2020) „Od redaktora”, Studia Polityczne, 48(2), s. 9-18. doi: 10.35757/STP.2020.48.2.13.