[1]
M. Kuryłowicz, „Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu)”, sp, t. 49, nr 2, s. 23-40, lis. 2021.