[1]
P. Bielicki, „Polityka rosyjska wobec Libii w latach 2011–2020. Determinanty i implikacje”, sp, t. 49, nr 3, s. 81-110, grudz. 2021.