[1]
A. Barut, „Nowy materializm jako ideologia postponowoczesności. Spojrzenie krytyczne”, sp, t. 47, nr 3, s. 85-108, wrz. 2019.