[1]
J. Komosa, „Historia Ukrainy w najnowszych rosyjskich podręcznikach do historii w świetle rosyjskich rozważań nad narodem”, sp, t. 47, nr 3, s. 129-150, wrz. 2019.