Obrębska, M., i J. Podgórska-Rykała. „Kierunki przekształceń Angielskiego Organu Wykonawczego W Gminach Na Tle Polskich doświadczeń Po Reformie Z 2002 Roku”. Studia Polityczne, T. 47, nr 2, grudzień 2019, s. 33-49, doi:10.35757/STP.2019.47.2.2.