Bartoszewicz, A., i K. Obłąkowska. „Ramy Polityki Przeciwpandemicznej W Sektorze Kultury Audytoryjnej – doświadczenia Pierwszego Roku Pandemii COVID-19 W Polsce”. Studia Polityczne, T. 49, nr 4, marzec 2022, s. 33-61, doi:10.35757/STP.2021.49.4.02.