Żakowski, K. „Od przywództwa Transformacyjnego Do Transakcyjnego. Analiza porównawcza Pierwszego I Drugiego Gabinetu Premiera Abe Shinzō W Japonii”. Studia Polityczne, T. 49, nr 3, grudzień 2021, s. 131-48, doi:10.35757/STP.2021.49.3.05.