Mazur, K. „Rola I Znaczenie Filozofii Politycznej Libertarianizmu W ogólnej Debacie Nad Prawem Do Posiadania Broni”. Studia Polityczne, T. 47, nr 2, grudzień 2019, s. 75-92, doi:10.35757/STP.2019.47.2.4.