Jagłowski, M. „Ku Solidarnemu życiu. Latynoamerykański Ruch Zmiany społecznej Ufundowany Na Idei Solidarnej Ekonomii”. Studia Polityczne, T. 49, nr 4, marzec 2022, s. 87-106, doi:10.35757/STP.2021.49.4.04.