Kaczorowski, P. „Moderne Od Reformacji Do Rewolucji. Polityka Wyzwolenia, podmiotowość Polityczna I porządek życia Zbiorowego Jako specyficzny Problem”. Studia Polityczne, T. 49, nr 4, marzec 2022, s. 129-58, doi:10.35757/STP.2021.49.4.06.