Jasiewicz, K. „Wokół małych Ojczyzn. Suwalski Słownik Biograficzny Jako przykład Utrwalania pamięci Miasta Wielokulturowego”. Studia Polityczne, T. 49, nr 4, marzec 2022, s. 201-8, doi:10.35757/STP.2021.49.4.09.