Soja, P. „ASEAN W Cieniu Relacji chińsko-Khmerskich”. Studia Polityczne, T. 47, nr 3, wrzesień 2019, s. 59-84, doi:10.35757/STP.2019.47.3.03.