Barut, A. „Nowy Materializm Jako Ideologia postponowoczesności. Spojrzenie Krytyczne”. Studia Polityczne, T. 47, nr 3, wrzesień 2019, s. 85-108, doi:10.35757/STP.2019.47.3.04.