Lyubashenko, I., i M. Żerkowska-Balas. „Jednomandatowe okręgi Wyborcze a jakość Reprezentacji. Przykład Zastosowania jakościowej Analizy porównawczej”. Studia Polityczne, T. 48, nr 1, marzec 2020, s. 145-70, doi:10.35757/STP.2020.48.1.07.