Roszkowski, W., i R. Żelichowski. „Od Redaktora”. Studia Polityczne, T. 48, nr 2, wrzesień 2020, s. 9-18, doi:10.35757/STP.2020.48.2.13.