Pańków, I. „Francis Fukuyama, Tożsamość. Współczesna Polityka tożsamościowa I Walka O Uznanie”. Studia Polityczne, T. 48, nr 2, wrzesień 2020, s. 303-4, doi:10.35757/STP.2020.48.2.14.