Bartoszewicz, Artur, i Katarzyna Obłąkowska. „Ramy Polityki Przeciwpandemicznej W Sektorze Kultury Audytoryjnej – doświadczenia Pierwszego Roku Pandemii COVID-19 W Polsce”. Studia Polityczne 49, no. 4 (marzec 16, 2022): 33-61. Udostępniono wrzesień 27, 2022. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sp/article/view/1064.