[1]
Popowicz, K. 2019. Spór między saintsimonistami a furierystami o własność ziemi w kolonialnej Algierii w XIX wieku. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 25, (grudz. 2019), 113–130. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.06.