[1]
Grzybowski, J. 2011. Spór o społeczne znaczenie wartości. Polityczna asymilacja zdobyczy hermeneutyki. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 13, (sty. 2011), 81–105. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.05.