[1]
Ciesielski, M. 2011. O różnych ujęciach polityki: (Włodzimierz Wesołowski, red.: Koncepcje polityki). Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 13, (sty. 2011), 196–206. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.11.