(1)
Josypenko, S. Polski Kontekst Historii Filozofii ukraiƄskiej: Problemy I Perspektywy. c 2019, 24, 27-40.